Numer telefonu dla zamówień i informacji: 0048 790245844

Ponieważ są Państwo konsumentami w rozumieniu §13 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego), tzn. dokonany przez Państwa zakup służy celom prywatnym, przysługuje Państwu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi przepisami.

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy zakupu zawartej online bez podania przyczyn w ciągu 14 dni. Okres odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie wysłanego przez nas towaru.


Aby skutecznie skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, użytkownik musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

KLAPP Cosmetics GmbH
Klapp-Allee 1-5
37235 Hessisch Lichtenau
e-mail: info@klapp-cosmetics.com
Telefon: +49 (0) 5602 9359-0
Fax: +49 (0) 5602 9359-330

Możesz skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jesteś do tego zobowiązany. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

Do:

KLAPP Cosmetics GmbH
Klapp-Allee 1-5
37235 Hessisch Lichtenaue-mail: info@klapp-cosmetics.com
Fax: +49 (0) 5602 9359-330

Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)

Zamówiono w dniu:	

Otrzymano w dniu:

Nazwisko konsumenta (konsumentów):Adres konsumenta (konsumentów):

Data:


____________________________
Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić

Skutki odstąpienia

Jeżeli skutecznie odstąpią Państwo od niniejszej umowy, musimy zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot kosztów wysyłki wynikający z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż oferowana przez nas korzystna dostawa standardowa, nie będzie przez nas co do zasady dokonywany w przypadku braku obowiązku prawnego.

Do zwrotu płatności używamy tego samego środka płatniczego, którego użyli Państwo do zamówienia online, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej. Nie pobieramy opłat osobno za spłatę.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że zwrócili Państwo towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Muszą Państwo zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformują nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin będzie zachowany, jeśli wyślą Państwo towar przed upływem 14-dniowego terminu. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Muszą Państwo zapłacić za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się przez Państwa z towarem w sposób, który nie jest konieczny do sprawdzenia stanu, jakości i funkcjonowania towaru.

Produkt der Wunschliste hinzugefügt